tự học tiếng hàn online hiệu quả

Hòa mình vào cộng đồng tự học online, cùng trao đổi, thi đua và cạnh tranh, các bạn sẽ có sự tiến bộ nhanh hơn bạn nhận ra được. 

Đăng ký thi hàng tháng và zing quà của Kookmin ở đây nhé !

đăng ký ngay

Phương pháp học hiện đại thời 4.0

Trong thời đại số hiện nay các bạn có thể tiếp cận đa dạng các nguồn tài liệu bằng cách search online, xem video bài giảng đa dạng chỉ với smart phone hoặc máy tính. Vì vậy nếu các bạn chăm chỉ và quyết tâm các bạn hoàn toàn có thể tự học tiếng Hàn thay vì chi nhiều tiền học phí cho các trung tâm hoặc chi phí tài liệu.

Kookmin-ksl đã xây dựng platform này với mong muốn các bạn có thể tự học theo một hệ thống nhất định, hoàn toàn online. Các bạn sẽ được luyện nghe, luyện từ vựng, luyện nói và có thể giúp đỡ và nhận giúp đỡ từ các bạn cùng học một cách có hệ thống, rõ ràng do kookmin-ksl tài trợ nguồn lực. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này, và cảm ơn các bạn đã và sẽ tham gia cộng đồng học tiếng Hàn của Việt Nam.

+ Xem chi tiết

Phương pháp học hiện đại thời 4.0

Trong thời đại số hiện nay các bạn có thể tiếp cận đa dạng các nguồn tài liệu bằng cách search online, xem video bài giảng đa dạng chỉ với smart phone hoặc máy tính. Vì vậy nếu các bạn chăm chỉ và quyết tâm các bạn hoàn toàn có thể tự học tiếng Hàn thay vì chi nhiều tiền học phí cho các trung tâm hoặc chi phí tài liệu.

Kookmin-ksl đã xây dựng platform này với mong muốn các bạn có thể tự học theo một hệ thống nhất định, hoàn toàn online. Các bạn sẽ được luyện nghe, luyện từ vựng, luyện nói và có thể giúp đỡ và nhận giúp đỡ từ các bạn cùng học một cách có hệ thống, rõ ràng do kookmin-ksl tài trợ nguồn lực. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này, và cảm ơn các bạn đã và sẽ tham gia cộng đồng học tiếng Hàn của Việt Nam.

+ Xem chi tiết