Xem script List nghe cao cấp

 

Luyện nghe

A. Nghe clip sau đây và trả lời câu hỏi.

20주년 결혼기념일

남편의 성격는 어떻습니까? 모두 맞는 것을 고르십시오.

Hãy chọn 4 câu trả lời đúng.

Chính xác! Sai mất rồi!

아내는 남편의 어떤 성격 때문에 걱정스러웠습니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

남편은 아내의 어떤 성격을 부러워합니까?

Chính xác! Sai mất rồi!

Mời bạn nhập tên và email để gửi điểm số của mình về Kookmin KSL

Từ vựng

  • 엊그제: mấy hôm trước, vài ngày trước
  • 느긋하다: chậm rãi, thong thả, khoan thai
  • 여유 있는 성격: tính tình điềm tĩnh
  • 부럽다: ghen tị, ganh tị, thèm muốn, thèm thuồng
  • 매사에 빈틈이 없다: không có sai sót trong mọi việc
  • 털털하다: cởi mở, thoải mái
  • 웬만하다: vừa phải, tàm tạm, tương đối

Cấu trúc câu

  • V+느라고: vì… nên

“자느라고 전화를 못 받았어요.”

 

Xem script List nghe cao cấp