K – CLASS, Các khóa học tiếng Hàn online, tổ chức chuyên nghiệp

Các khóa học online

  • Sơ cấp
  • Trung cấp 
  • Luyện Thi Topik
  • Tiếng Hàn giao tiếp
  • Biên dịch & văn hóa xã hội Hàn 
  • Tiếng Hàn chuyên ngành công nghệ, BA (Business Analyst)

Thông tin về các khóa học của Hàn Ngữ Kookmin được đăng tải tại trang: https://daytienghanonline.com 

Lưu lại dấu ấn của bạn cùng Kookmin
( Tên, email, phone,… )