CỘNG TÁC VIÊN & THỰC TẬP SINH

Hàn ngữ Kookmin, thuộc công ty CP V-KOOKMIN, có trụ sở tại Hà Nội

Chúng tôi liên tục tuyển CTV và thực tập sinh có một trong các kỹ năng sau đây

  • Chuyên ngành marketing, truyền thông, tham gia các dự án quảng bá sản phẩm.
  • Có năng lực tiếng Hàn, tiếng Anh tham gia các dự án dạy học và dịch thuật chuyên ngành
  • Có năng lực code, thiết kế Web, app làm các dự án thiết kế Web, app thực tế

Nếu bạn muốn thử thách và rèn luyện thêm chuyên môn của mình bằng các dự án thực tế hãy tham gia team của chúng tôi


    Comment gửi đến K-Youth