“Chia sẻ, review cuộc sống, hot place… của các bạn trẻ và mọi người  đang  làm việc tại Việt Nam, tại Hàn Quốc.”

Chia sẻ câu chuyện của bạn

      “Không chỉ là Hàn Quốc và tiếng Hàn, chúng tôi yêu  các câu chuyện cuộc sống, cảm nghĩ cần được chia sẻ của các bạn!”